www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Sự kiện Tiên Phước

2016-07-26 13:21
Phóng sự "CLB Nhà sạch, ngõ đẹp, kinh tế ổn định" ở xóm Bàu xã Tiên Cảnh huyện Tiên Phước.
2016-07-08 06:25
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 6 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-06-26 17:29
Tối 15.6.2016, huyện Tiên Phước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập huyện (1916 - 2016) và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (16.6.1946 - 16.6.2016).
2016-06-03 12:50
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần cuối tháng 5 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-05-15 22:42
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần đầu tháng 5 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-05-04 09:49
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần cuối tháng 4 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-04-13 21:25
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần đầu tháng 4 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-04-04 19:39
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần cuối tháng 3 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-03-27 20:29
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần giữa tháng 3 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
2016-03-12 19:36
Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần đầu tháng 3 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.
Syndicate content