www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Giới thiệu Tiên Phước

2021-08-18 09:30
Tiên Phước là một huyện trung du phía tây nam của tỉnh Quảng Nam, cách thành phố Tam Kỳ 25km. Về hành chính, huyện gồm 14 xã và 1 thị trấn. Phía tây giáp huyện Hiệp Đức, phía đông giáp huyện Phú Ninh, phía nam giáp huyện Bắc Trà My, phía bắc giáp...
2021-08-18 09:29
Tiên Phước có lịch sử hình thành gắn liền với lịch sử hình thành vùng đất Quảng Nam. Trong thời Bắc thuộc (202 - 714) nhà Tần đặt là Tượng Quận. Từ Tây, Hán đến Tề, Lương, Trần thì Tiên Phước thuộc đạo Trà Nô, huyện Lư Dung, quận Nhật Nam.
2021-08-18 09:29
Tiên Phước được đánh giá không chỉ là miền đất của những ngôi nhà cổ rêu phong, trầm mặc, những lối mòn ngõ đá, những thắng cảnh thiên nhiên đẹp đến nao lòng.  Tiên Phước còn là vùng đất có truyền thống văn hóa từ lâu đời.  Những trầm tí...
2021-08-18 09:28
 Lò Chén Phú Lâm, xã Tiên Sơn ----------------------- Lò chén Phú Lâm được hình thành năm 1935 với tên gọi ban đầu tiếng Pháp là: “Fab - rication Anamite Porcelène Par Hoà Lộc”. Cái tên Tây này cũng phần nào làm cho người Ph...
2019-09-27 16:50
Tìm hiểu tính cách con người ở vùng đất Tiên Phước, dĩ nhiên ta không thể không nói đến tính cách con người Quảng Nam. Thực ra, cho tới tận hôm nay, cũng chưa có một nhà nghiên cứu dân tộc học hay tâm - sinh lý học nào trình bày, lý giải được một c...
2019-08-24 11:56
 Huyện Tiên Phước có 12 loại đất. Trong đó, đất phù sa được bồi không gờ lây hoặ gờ lây yếu tập trung chủ yếu ở ven sông Tranh, sông Khang, sông Tiên. Ở đây tầng đất dày tơi xốp thuận lợi cho việc trồng lúa, bắp và đậu phụng. Đất phù sa được bồi ở ven sông có gờ lây trung...
Syndicate content