www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước Xưa & Nay

2020-10-19 09:42
Là nhà Nho rất nghiêm túc trong chuyện đời thường lại là người ít nói nên Huỳnh Thúc Kháng rất ít đề cập đời tư của mình, nhất là chuyện vợ con.
2020-04-21 16:53
Huỳnh Thúc Kháng là một người hết sức đa tài. Ông không chỉ là nhà Nho, nhà cách mạng, nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học mà còn là nhà nghiên cứu lịch sử.
2020-04-13 10:30
Trải 14 năm trên đất Pháp (1911 - 1925) để thực hiện cuộc đấu tranh cho độc lập và sự tiến bộ của dân tộc, Phan Châu Trinh được sự giúp đỡ của nhiều người trong đó nổi bật là của người con trai ông: Phan Châu Dật.
2020-01-23 09:16
Phạm Bằng sinh năm 1911, tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng (nay là thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) là người con duy nhất của ông Phạm Đán và bà Nguyễn Thị Quyền. Gia đình làm nghề nông. Từ nhỏ Phạm Bằng đã nổi tiếng thông minh, nhưng do chính sách ngu d...
2019-08-15 11:36
Đối với Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng, Tiểu La Nguyễn Thành thuộc bậc đàn anh đáng kính, cả về tuổi tác lẫn tài năng và nhân cách. Và hai ông đã trở thành một “đôi bạn đặc biệt”. Trong Thi tù tùng thoại, Huỳnh Thúc Kháng kể nhiều kỷ niệm...
2019-07-14 11:37
Theo sách “Danh nhân Quảng Nam”, Trần Huỳnh tên thường gọi là Phó Bẻn (Phó là chức Phó tổng, còn Bẻn là gọi theo tên người con trai đầu của ông). Ông sinh ngày 29-5-1858, tại làng Tân An Tây, Tổng Đức Hào Trung, huyện Hà Đông (sau đổi thành Tổng...
2019-07-10 17:01
Nhận lời tham gia bộ phim tài liệu về Lê Cơ, ông Lê Nguyên Đại rong ruổi đường trường từ Sài Gòn về Tiên Sơn. Ông là cháu nội đích tôn của chí sĩ Lê Cơ. Nói về ông nội mình, ông Đại cho rằng tuy đỗ đạt không cao nhưng Lê Cơ với sự mẫn tuệ đã kịp đón...
2019-06-15 16:38
Dựa vào hai tác phẩm quan trọng nhất mang tính hồi ký của Huỳnh Thúc Kháng là Thi tù tùng thoại và Huỳnh Thúc Kháng niên phổ, ta biết cả đời Huỳnh Thúc Kháng chỉ đến Sài Gòn có ba lần và một lần không thành. Cả ba lần đều để lại trong ông những cảm...
2019-06-10 19:27
 1. Tiên Phước dưới ách thống trị của đế quốc, phong kiến  
2019-04-14 17:28
Tín ngưỡng thờ cúng các vua Hùng được duy trì từ nhiều thế hệ của cả dân tộc Việt Nam. Dù trải qua bao thăng trầm lịch sử song ở bất kỳ chế độ nào, người đứng đầu chính quyền đều chăm lo ngày Giỗ Tổ Hùng Vương.
Syndicate content