www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước Xưa & Nay

2021-09-15 11:44
Sau 14 năm đấu tranh trên đất Pháp, năm 1925 Phan Châu Trinh được một đồng chí thân thiết từ Việt Nam sang đón trong một chuyến “trở về” đầy xúc động!
2021-06-20 15:45
Từ một người lính viễn chinh Pháp trên chiến trường Đông Dương, Alfred Ernest Babut trở thành nhà báo, đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền, hỗ trợ tích cực cho các nhà yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, Ernest Babut có mối quan hệ khắng khít với ch...
2021-06-13 17:07
Huỳnh Thúc Kháng là đại khoa Tiến sĩ Nho học, nhà Duy tân, nhà cách mạng công khai, nhà báo lẫy lừng… thì ai cũng biết nhưng khi gọi ông là doanh nhân thì nhiều người sẽ ngạc nhiên. Nhưng để trở thành một nhà báo lẫy lừng, tiếp tục con đường duy tân, con...
2020-10-19 09:42
Là nhà Nho rất nghiêm túc trong chuyện đời thường lại là người ít nói nên Huỳnh Thúc Kháng rất ít đề cập đời tư của mình, nhất là chuyện vợ con.
2020-04-21 16:53
Huỳnh Thúc Kháng là một người hết sức đa tài. Ông không chỉ là nhà Nho, nhà cách mạng, nhà báo, nhà thơ, nhà nghiên cứu văn học mà còn là nhà nghiên cứu lịch sử.
2020-04-13 10:30
Trải 14 năm trên đất Pháp (1911 - 1925) để thực hiện cuộc đấu tranh cho độc lập và sự tiến bộ của dân tộc, Phan Châu Trinh được sự giúp đỡ của nhiều người trong đó nổi bật là của người con trai ông: Phan Châu Dật.
2020-01-23 09:16
Phạm Bằng sinh năm 1911, tại làng Thạnh Bình, tổng Tiên Giang Thượng (nay là thôn 2, Tiên Cảnh, Tiên Phước, Quảng Nam) là người con duy nhất của ông Phạm Đán và bà Nguyễn Thị Quyền. Gia đình làm nghề nông. Từ nhỏ Phạm Bằng đã nổi tiếng thông minh, nhưng do chính sách ngu d...
2019-08-15 11:36
Đối với Mính Viên Huỳnh Thúc Kháng, Tiểu La Nguyễn Thành thuộc bậc đàn anh đáng kính, cả về tuổi tác lẫn tài năng và nhân cách. Và hai ông đã trở thành một “đôi bạn đặc biệt”. Trong Thi tù tùng thoại, Huỳnh Thúc Kháng kể nhiều kỷ niệm...
2019-07-14 11:37
Theo sách “Danh nhân Quảng Nam”, Trần Huỳnh tên thường gọi là Phó Bẻn (Phó là chức Phó tổng, còn Bẻn là gọi theo tên người con trai đầu của ông). Ông sinh ngày 29-5-1858, tại làng Tân An Tây, Tổng Đức Hào Trung, huyện Hà Đông (sau đổi thành Tổng...
2019-07-10 17:01
Nhận lời tham gia bộ phim tài liệu về Lê Cơ, ông Lê Nguyên Đại rong ruổi đường trường từ Sài Gòn về Tiên Sơn. Ông là cháu nội đích tôn của chí sĩ Lê Cơ. Nói về ông nội mình, ông Đại cho rằng tuy đỗ đạt không cao nhưng Lê Cơ với sự mẫn tuệ đã kịp đón...
Syndicate content