www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước Xưa & Nay

2023-10-01 11:27
Có tài liệu cho rằng năm 1925 Phan Khôi đã viết một quyển sách dày 96 trang nói về cuộc đời và tư tưởng của Phan Châu Trinh nhưng sách không được phát hành. Vì vậy “Phan Tây Hồ tiên sinh lịch sử” (NXB Anh Minh, 1959) của Huỳnh Thúc Kháng viết năm 1926 được xem l...
2023-01-31 07:38
Hành trình Tiến sĩ Huỳnh Thúc Kháng vinh quy bái tổ lưu dấu rõ nét bao sự kiện lịch sử văn hóa trên con đường thiên lý xưa và tôn vinh thêm truyền thống giáo dục khoa bảng nổi danh của xứ Quảng.
2022-09-10 13:01
Phan Châu Trinh (1872-1926) là một nhà cách mạng kiệt xuất, người tiên phong cổ vũ Dân chủ ở Việt Nam, người đã đề xướng đường lối cứu nước bất hủ: “khai Dân trí, chấn Dân khí, hậu Dân sinh”.
2022-03-24 20:35
Tuy hưởng dương chỉ 54 tuổi nhưng Chí sĩ Phan Châu Trinh có 4 năm Dần “vận” vào cuộc đời ông như “định mệnh”.
2022-01-17 22:50
Nếu như Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Quý Cáp là những người khởi xướng, lãnh đạo Phong trào Duy Tân thì Lê Cơ là người hiện thực hóa tư tưởng duy tân sớm nhất, có thành tựu nhất trong cả nước. 
2021-10-07 13:30
Sự gặp gỡ giữa hai con người thuộc hai thế hệ là Huỳnh Thúc Kháng (1876 - 1947) và Võ Nguyên Giáp (1911 - 2013) đều cùng lý tưởng cách mạng vì độc lập dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Hai con người ấy đã vận dụng sáng tạo phương châm “dĩ bất biến ứng vạn...
2021-09-29 14:29
 Cụ Huỳnh Thúc Kháng là một nhân vật tiêu biểu trong phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX, là tấm gương của tinh thần yêu nước và Cách mạng của một bậc đại trí thức yêu nước nhiệt thành, luôn đặt lợi ích của dân tộc lên trên hết, trước hết. Cả cuộc đời Cụ luôn phấn...
2021-09-15 11:44
Sau 14 năm đấu tranh trên đất Pháp, năm 1925 Phan Châu Trinh được một đồng chí thân thiết từ Việt Nam sang đón trong một chuyến “trở về” đầy xúc động!
2021-06-20 15:45
Từ một người lính viễn chinh Pháp trên chiến trường Đông Dương, Alfred Ernest Babut trở thành nhà báo, đồng thời là nhà hoạt động nhân quyền, hỗ trợ tích cực cho các nhà yêu nước và cách mạng Việt Nam đầu thế kỷ 20. Đặc biệt, Ernest Babut có mối quan hệ khắng khít với ch...
2021-06-13 17:07
Huỳnh Thúc Kháng là đại khoa Tiến sĩ Nho học, nhà Duy tân, nhà cách mạng công khai, nhà báo lẫy lừng… thì ai cũng biết nhưng khi gọi ông là doanh nhân thì nhiều người sẽ ngạc nhiên. Nhưng để trở thành một nhà báo lẫy lừng, tiếp tục con đường duy tân, con...
Syndicate content