www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập Tiên Phước

Tối 15.6.2016, huyện Tiên Phước đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm thành lập huyện (1916 - 2016) và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (16.6.1946 - 16.6.2016).

 

 

 

 

 

                                                           Theo QRT