www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video Trường Huỳnh Thúc Kháng 40 năm và toàn cảnh lễ kỷ niệm

Video phóng sự Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 40 năm xây dựng và phát triển cùng toàn cảnh lễ kỷ niệm 40 năm thành lập do các Phóng viên Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

 

 

Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 40 năm xây dựng và phát triển

 

 

 

Toàn cảnh lễ kỷ niệm 40 năm thành lập trường THPT Huỳnh Thúc Kháng

 

                 Nguyễn Hưng - Hạnh Lê, Đài TTTH Tiên Phước