www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên An: Đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng làm đường vào Hang Dơi

Ông Phan Hồng Phát Chủ tịch UBND xã Tiên An (Tiên Phước) cho biết, xã cho tiến hành đầu tư xây dựng tuyến đường ĐX4 nối từ làng Hang Dơi (thôn 3) đi vào đập Thành Công đến danh thắng Hang Dơi với tổng vốn hơn 6,2 tỉ đồng.

Theo thiết kế, tuyến đường vào Hang Dơi có chiều dài 1,8km, nền đường rộng 6,5m, trong đó mặt bê tông 3,5m, do Ban quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã làm chủ đầu tư.

Tuyến đường được đầu tư xây dựng cuối năm 2020, đến nay cơ bản hoàn thành, đơn vị đang hoàn chỉnh xây dựng hệ thống mương rãnh thoát nước, đắp hai bên lề đường…
Việc đầu tư xây dựng tuyến đường nhằm tạo điều kiện cho bà con làng Hơi Dơi đi lại thuận tiện, phát triển kinh tế, đồng thời phục vụ phát triển tìm năng du lịch sinh thái Hang Dơi của xã Tiên An.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước