www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc phát huy hiệu quả ở Tiên Sơn

 An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã Tiên Sơn từ đầu năm 2014 đến nay được đảm bảo. Đó là nhận định của Đoàn giám sát Ban Pháp chế HĐND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo UBND xã Tiên Sơn, huyện Tiên Phước.

        Với địa hình bán sơn địa, giáp giới với các huyện Thăng Bình, Phú Ninh, là xã trọng điểm về quốc phòng - an ninh nên lãnh đạo UBND xã luôn quan tâm, chỉ đạo để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa bàn, nhất là việc thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc với 100% số hộ tại 6 thôn đăng ký tham gia.

       Công tác xây dựng lực lượng nòng cốt, mô hình tự quản về an ninh trật tự được kiện toàn với 14 tổ an ninh nhân dân, 6 tổ hòa giải, 8 dòng tộc tự quản, 30 tổ đoàn kết tại 6 thôn và chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động để tập trung giải quyết những mâu thuẫn phát sinh ngay tại địa bàn. 

 

 
 Ban Pháp chế HĐND tỉnh làm việc với UBND xã Tiên Sơn  


Với cách làm đó, nhận thức và hành động về nhiệm vụ đảm bảo ANTT, sức mạnh quần chúng được phát huy. Nhờ đó, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, đấu tranh phòng chống tội phạm, quản lý giáo dục thanh thiếu niên chậm tiến, người lầm lỗi, đối tượng được đặc xá không còn là trách nhiệm của riêng lực lượng Công an xã, các cấp hội, đoàn thể mà thành trách nhiệm chung của toàn thể cán bộ, nhân dân địa phương.

           Để nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ và nhân dân trên địa bàn, xã đã chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là những nội dung liên quan trực tiếp đến người dân như quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt; những quy định mới của luật đất đai 2013 với những hình thức phù hợp như tuyên truyền miệng, thông qua phương tiện truyền thanh của xã, qua trợ giúp pháp lý và hòa giải cơ sở.

Tuy nhiên, hình thức tuyên truyền còn đơn điệu, kinh phí tuyên truyền còn hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả công tác này. Để nâng cao hiệu quả công tác truyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, địa phương kiến nghị tỉnh cần quan tâm cụ thể hóa quy định tại Thông tư liên tịch 14/2014/TTLT-BTC-BTP về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

                      Thanh Hiền - VP.Đoàn ĐBQH & HĐND Quảng Nam