www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nông thôn Tiên Phước khởi sắc

Nhiều mục tiêu kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện Tiên Phước trong năm 2019 đạt kế hoạch, tác động tích cực đến đời sống nhân dân. Kinh tế vườn phát triển ấn tượng, các xã xây dựng nông thôn mới hoàn thành mục tiêu, đã góp phần nâng cao đời sống người dân địa phương.

 Ấn tượng kinh tế vườn

Vườn tiêu hơn 400 choái của anh Trương Công Trung (thôn 1, xã Tiên Thọ, Tiên Phước) đều đã cho trái. Mùa tiêu vừa rồi, anh Trung cho biết thu hoạch hơn 2 tạ tiêu, mang về nguồn thu nhập hơn 100 triệu đồng cho gia đình. Thời gian đầu anh tập trung cải tạo vườn để trồng tiêu, nay tiêu phát triển tốt, anh tiếp tục cải tạo vườn trồng thêm 60 gốc sầu riêng. Anh nói: “Lúc đầu trồng tiêu do chưa hiểu được kỹ thuật, kinh nghiệm không có nên nhiều gốc tiêu bị hư. Rồi tôi được huyện cho học kỹ thuật trồng tiêu, sau biết cách làm để hạn chế sâu bệnh. Huyện đã hỗ trợ cho tôi làm hệ thống tưới nước tiết kiệm, nên chủ động được nguồn nước tưới trong mùa khô hạn. Trong quá trình trồng vườn, tôi nhận được sự hỗ trợ của huyện, xã, thôn nên mạnh dạn cải tạo vườn để phát triển kinh tế gia đình”.

Vườn tiêu hơn 400 choái của anh Trương Công Trung mang về nguồn thu nhập khá cho gia đình. Ảnh: D.L
Vườn tiêu hơn 400 choái của anh Trương Công Trung mang về nguồn thu nhập khá cho gia đình. Ảnh: D.L

Theo ông Hường Văn Minh - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước, thu nhập bình quân đầu người của huyện đạt 40 triệu đồng/người/năm phần lớn nhờ vào kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp đạt hơn 1.044 tỷ đồng (tăng 24,3 tỷ đồng so với năm 2018). Tổng diện tích cây hằng năm 6.261ha, tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 20.173 tấn, đã chuyển đổi hơn 100ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng cây trồng cạn. Huyện khảo sát đánh giá, điều chỉnh và ban hành Đề án số 03 ngày 21.8.2019 về phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái mang đặc trưng vùng trung du xứ Quảng giai đoạn 2017 - 2025, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân tiếp cận vốn, đẩy mạnh phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại. Tổng kinh phí đầu tư hỗ trợ phát triển kinh tế vườn năm 2018 - 2019 là hơn 21,6 tỷ đồng.

Nâng chất lượng nông thôn mới

Công cuộc xây dựng nông thôn mới (NTM) đang được tập trung tại Tiên Phước. Có 3/3 xã (Tiên Châu, Tiên Cẩm, Tiên Thọ) đã hoàn thành các tiêu chí NTM và trình tỉnh thẩm định hồ sơ, công nhận theo quy định. Tổng số tiêu chí đã đạt chuẩn NTM là 230 tiêu chí, bình quân 16,43 tiêu chí/xã (tăng 22 tiêu chí so với năm 2018), vượt chỉ tiêu 1 xã và 0,43 tiêu chí so với kế hoạch đề ra. Xã Tiên Cảnh được chọn xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2020 đang thực hiện nhiều phần việc, nhất là chỉnh trang đường làng ngõ xóm, phục vụ phát triển du lịch sinh thái vùng trung du xứ Quảng. Nhân dân toàn huyện tập trung xây dựng 20 khu dân cư NTM kiểu mẫu; 4 xã: Tiên Sơn, Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Châu tích cực xây dựng xã NTM nâng cao, xã Tiên Sơn tiếp tục xây dựng xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu vào năm 2022. Năm 2019, huyện Tiên Phước được tỉnh đồng ý chủ trương và hỗ trợ kinh phí xây dựng huyện NTM đến năm 2022, hiện nay đã đạt 2/9 tiêu chí huyện NTM mới (tiêu chí số 8 là đảm bảo an ninh, trật tự xã hội, và số 9 là chỉ đạo xây dựng NTM).

Trong xây dựng NTM, Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) có vai trò quan trọng nâng cao đời sống người dân. Huyện đã có 12 chủ thể tại 9 xã đăng ký 16 sản phẩm tham gia Chương trình OCOP, cao hơn mức bình quân của toàn tỉnh là 5,3 sản phẩm/huyện. Đã có 9 sản phẩm xếp hạng 4 sao và 7 sản phẩm xếp hạng 3 sao cấp huyện. Huyện đã phân bổ hơn 6,7 tỷ đồng vốn hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm, Chương trình OCOP cho các địa phương.

Ông Phạm Văn Đốc - Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Tiên Phước cho biết, phong trào chỉnh trang, phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại, xây dựng mô hình vườn kinh tế mẫu gắn với du lịch sinh thái phát triển mạnh, đem lại thu nhập kinh tế cao cho người dân Tiên Phước. Xây dựng NTM được tập trung triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả khá, tạo diện mạo NTM ở các địa phương, nhất là ở các xã về đích NTM 2019. Các công trình trọng điểm hoàn thành đưa vào sử dụng cải thiện đáng kể hạ tầng nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chất lượng giáo dục tiếp tục chuyển biến tốt, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều khởi sắc, đạt thành tích cao. Chính sách người có công cách mạng, an sinh xã hội thực hiện tốt. Trong 19 chỉ tiêu nghị quyết HĐND huyện đề ra, đến nay có 15 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch...

                                                                 Diễm Lệ - Báo Quảng Nam