www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nghiệm thu đề tài văn hóa truyền thống địa chí Tiên Phước

Sáng nay 10.4.2021, Hội đồng khoa học huyện Tiên Phước tổ chức hội thảo nghiệm thu đề tài “Nghiên cứu, biên soạn địa chí Tiên Phước” (phần văn hóa truyền thống).

 

Hội thảo nghiệm thu đề tài Địa chỉ Tiên Phước phần Văn hóa truyền thống. Ảnh: D.L
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: D.L

Địa chí Tiên Phước do các nhà nghiên cứu của Trường Đại học Khoa học Huế nghiên cứu, biên soạn. Phần văn hóa truyền thống gồm phần giới thiệu về vùng văn hóa Tiên Phước; văn hóa ẩm thực, trang phục, cư trú; văn hóa ứng xử; lễ hội và các di tích lịch sử, văn hóa; văn học; nghệ thuật; giao lưu văn hóa giữa Tiên Phước và bên ngoài; những thành tựu và định hướng phát triển văn hóa.

Tiên Phước được gọi là xứ Tiên theo các nhà nghiên cứu là một điều hiếm, bởi xứ là vùng văn hóa có những đặc điểm tự nhiên, lịch sử gần nhau như xứ Quảng, xứ Thanh, xứ Nghệ... Trong khi Tiên Phước là một huyện nhưng được gọi là xứ Tiên, các nhà phản biện cho rằng xứ là con đất.

Phần văn hóa truyền thống trong địa chí Tiên Phước nghiên cứu về văn hóa ẩm thực, trang phục, không gian cư trú, loại hình cư trú, phong tục tập quán, mối quan hệ nơi cư trú, văn hóa ứng xử giữa người với người, mối quan hệ làng xóm, ứng xử với thiên nhiên, tri thức dân gian, phong tục tập quán, tín ngưỡng tôn giáo, lễ hội, di tích văn hóa lịch sử... 

Tiên Phước có nền văn hóa truyền thống đầy đủ bản sắc chung của xứ Quảng, và cũng có những nét đặc trưng như văn hóa làng được lưu giữ, xây dựng đời sống văn hóa hiện đại nhưng không mất đi sắc màu truyền thống, hòa cùng việc xây dựng đời sống nông thôn mới có chiều sâu, trở thành ý thức tự giác của mỗi người dân. 

Hội đồng khoa học sẽ phản biện, góp ý để ban chủ nhiệm đề tài hoàn chỉnh phần văn hóa truyền thống của địa chí Tiên Phước.

Diễm Lệ - Báo Quảng Nam