www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Lắp đặt 50 máy sát khuẩn tay tại 31 trường học ở Tiên Phước

Nhằm đảm bảo an toàn cho học sinh quay lại trường vào ngày 4.5 tới, Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước cùng Công ty TNHH MTV In và thiết bị trường học Hoàng Nguyên phối hợp các trường lắp đặt máy rửa tay phun sương sát khuẩn tự động.

 

Tiên Phước lắp đặt 50 máy rửa tay phun sương diệt khuẩn tại 31 đơn vị trường học.
Tiên Phước lắp đặt 50 máy rửa tay phun sương sát khuẩn tại 31 trường học. Ảnh: N.HƯNG

Các đơn vị đã lắp đặt 50 máy rửa tay phun sương sát khuẩn tự động tại 31 trường học phục vụ giáo viên, học sinh. Máy nhỏ gọn, sử dụng nhanh chóng, tiết kiệm dung dịch và tránh tiếp xúc với bề mặt… Sắp tới Hội Chữ thập đỏ huyện Tiên Phước tiếp tục phối hợp các trường còn lại để lắp đặt máy. Nguồn kinh phí chế tạo máy do Hội Chữ thập đỏ huyện vận động xã hội hóa và các trường học đóng góp.

                                                       Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam