www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xuất bản ấn phẩm Thơ - Nhạc Tiên Phước

UBND H. Tiên Phước (tỉnh Quảng Nam) vừa tổ chức xuất bản và phát hành tập thơ "Những mùa vàng xứ Tiên" và tập nhạc "Xanh ngắt vườn quê" được tổng hợp từ những bài thơ, nhạc, trích trường ca đã viết về Tiên Phước của các tác giả qua các thời kỳ.

Hai ấn phẩm này phản ánh những giá trị văn hóa, nghệ thuật đặc trưng xứ Tiên, các tiềm năng, cảnh sắc thiên nhiên của đất và người Tiên Phước. Đây là một trong những hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 105 năm thành lập huyện Tiên Phước (1916-2021) và 75 năm ngày thành lập Đảng bộ huyện (16-6-1946 - 16-6-2021); chào mừng kỷ niệm 550 năm Danh xưng Quảng Nam (1471 - 2021).

Tập thơ "Những mùa vàng xứ Tiên". 

Tập thơ "Những mùa vàng xứ Tiên"  và tập nhạc "Xanh ngắt vườn quê"  có ý nghĩa quan trọng nhằm giới thiệu với bạn đọc về vùng đất và con người Tiên Phước, cổ vũ tinh thần, động viên các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện thi đua hoàn thành xuất sắc các mục tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng trong năm 2021 và những năm đến.

Thảo Nguyên - Báo CA Đà Nẵng