www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xã Tiên Phong tổ chức Đại hội Đảng bộ

Sáng nay 10.04.2015, Đảng bộ xã Tiên Phong (Tiên Phước) tổ chức đại hội lần thứ XXIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Nhiệm kỳ qua, Đảng bộ và nhân dân xã Tiên Phong đoàn kết hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra. Tổng sản lượng lương thực hàng năm đạt bình quân trên 1.000 tấn. Trong 5 năm, nhân dân đã cải tạo được 61ha vườn tạp đưa vào trồng mới được gần 2.500 chói tiêu và hàng ngàn cây có hiệu quả kinh tế cao như lòn bon, măng cụt, bưởi năm roi…

                                                   Quang cảnh đại hội         

        Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, xây dựng tăng bình quân mỗi năm gần 22%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 34,5% năm 2010 xuống còn 4,28% năm 2014, thu nhập bình quân đầu người đạt 22,5 triệu đồng/năm... Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ đã kết nạp được 38 đảng viên mới, vượt hơn 8% so với nghị quyết đề ra.

      

                     Video phóng sự xã Tiên Phong hôm nay     

       Đại hội đã bầu ban chấp hành đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm 11 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự đại hội cấp trên. 

                                                            Phạm Hoàng - Báo Quảng Nam