www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước xây dựng huyện NTM kiểu mẫu: Thực hiện từng bước, thực chất

Chiều qua 20/10/2022, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì buổi làm việc của Thường trực Tỉnh ủy với Ban Thường vụ huyện Tiên Phước về tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương thời gian qua, nhất là mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu vào năm 2025.

 

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước, vào hôm qua 20/10. Ảnh: D.L
Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước, vào hôm qua 20/10. Ảnh: D.L 

Những nỗi lo hiện hữu

Thường trực Tỉnh ủy thống nhất chủ trương tập trung xây dựng huyện Tiên Phước thành huyện trung du miền núi vùng duyên hải miền Trung đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu và tập trung phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch sinh thái gắn với xây dựng bản sắc văn hóa thuần Việt giai đoạn 2021 - 2025. 

Thực hiện nhiệm vụ này, thời gian qua, huyện Tiên Phước đã xây dựng Đề án huyện NTM kiểu mẫu, đang lấy ý kiến các sở, ngành. Mục tiêu đề án là đến năm 2023 đạt chuẩn huyện NTM, năm 2024 đạt chuẩn huyện NTM nâng cao, năm 2025 đạt chuẩn huyện NTM kiểu mẫu; tổng nguồn vốn dự kiến thực hiện đề án là 1.004 tỷ đồng, trong đó kiến nghị tỉnh hỗ trợ 675 tỷ đồng.

Mục tiêu cao trong thời gian ngắn nên cũng đã hiện hữu những nỗi lo. Ông Trầm Quế Hương - Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước thông tin: “Toàn huyện đã có 11/14 xã đạt chuẩn NTM.

Theo Bộ tiêu chí xã NTM giai đoạn 2022 - 2025, tổng số tiêu chí đạt toàn huyện là 220 (giảm 23 tiêu chí so với cuối năm 2021), bình quân 15,7 tiêu chí/xã; tiêu chí huyện NTM đạt 3/9 tiêu chí. Hiện có nhiều xã bị rớt từ 2 đến 8 tiêu chí so với Bộ tiêu chí NTM mới, dẫn đến khó khăn trong công tác duy trì nâng chuẩn và thực hiện Bộ tiêu chí xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu.

Xuất phát điểm xây dựng NTM của huyện thấp, định mức hỗ trợ thực hiện chương trình NTM giai đoạn 2021- 2025 của Trung ương, tỉnh thấp, nguồn thu trên địa bàn hạn chế nên nguồn lực đầu tư xây dựng NTM gặp nhiều khó khăn. Nhưng huyện vẫn đang tập trung, quyết tâm đưa Tiên Phước thành huyện NTM kiểu mẫu đúng kế hoạch”.

Thời gian qua, Tiên Phước đã tập trung xây dựng nông thôn mới tạo sự thay đổi vượt bậc trong đời sống nhân dân. Ảnh: D.L
Thời gian qua, Tiên Phước đã tập trung xây dựng nông thôn mới tạo sự thay đổi vượt bậc trong đời sống nhân dân. Ảnh: D.L 

Đối với nguồn vốn huyện Tiên Phước đề nghị hỗ trợ xây dựng huyện NTM hơn 158,6 tỷ đồng, đến nay tỉnh đã bố trí hơn 90,5 tỷ đồng, số vốn còn lại 68,1 tỷ đồng chưa được bố trí.

Tiên Phước đã kiến nghị tỉnh sớm phê duyệt Đề án xây dựng huyện NTM để huyện có căn cứ thực hiện. Đồng thời bố trí nguồn vốn để các xã hoàn thành về đích năm 2022, thực hiện đầu tư hạ tầng huyện NTM, đầu tư hạ tầng vùng sản xuất tập trung Tiên Châu - Tiên Hà...

Xây dựng NTM thực chất

Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường hoan nghênh quyết tâm xây dựng huyện NTM kiểu mẫu của Tiên Phước. Tuy vậy, xét thấy còn nhiều khó khăn trên đường xây dựng huyện NTM kiểu mẫu trong thời gian ngắn, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Tiên Phước cần tập trung xây dựng huyện đạt chuẩn huyện NTM trước, sau đó tiến đến xây dựng huyện NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Tiên Phước có những nền tảng chắc chắn, nhân dân đồng thuận, cần phải xây dựng NTM thực chất, nâng cao đời sống nhân dân.

Để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo, Thường trực Tỉnh ủy đề nghị huyện Tiên Phước chủ động phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành liên quan để triển khai thực hiện hiệu quả giải pháp đã đề ra. 

Tiên Phước cần tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các hạn chế, vướng mắc nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nhất là tập trung làm tốt công tác giải ngân vốn đầu tư công; bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án hạ tầng kinh tế trọng điểm; làm tốt công tác bảo vệ rừng, khoáng sản, quản lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông tại các địa phương; tập trung triển khai thực hiện các giải pháp nhằm thực hiện tốt mục tiêu về giảm nghèo bền vững và ổn định đời sống nhân dân trên địa bàn.

Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan tập trung phối hợp để tham mưu giải quyết các kiến nghị đề xuất của huyện đảm bảo theo đúng quy định và tình hình thực tế của tỉnh. 

Huyện Tiên Phước tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tập trung chỉ đạo thực hiện cụ thể những nhiệm vụ trọng tâm, tích cực phối hợp với các sở, ngành của tỉnh để kịp thời tham mưu cấp có thẩm quyền tháo gỡ những khó khăn, thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương ngày càng phát triển, thực hiện đạt các mục tiêu đề ra.

Diễm Lệ - Báo Quảng Nam