www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tiêm gần 10 nghìn liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục

Huyện Tiên Phước tiến hành tiêm gần 10 nghìn liều vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu bò (tỉnh hỗ trợ 2.300 liều, huyện mua thêm 7.119 liều).

Đợt 1 từ ngày 6 - 20.6, tiêm ở các xã đang xảy ra dịch bệnh và có nguy cơ lây nhiễm cao, gồm Tiên Sơn, Tiên Lãnh, Tiên Lộc, Tiên Lập, Tiên An, Tiên Thọ, Tiên Phong.

Huyện Tiên Phước tiêm gần 10 nghìn vacine phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục cho trâu bò
Cán bộ thú y tiêm vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục cho trâu bò. Ảnh: NGUYỄN HƯNG

Đợt 2 từ ngày 21 - 30.6, tiêm ở các xã, thị trấn còn lại. Đến nay Tiên Phước có 38 con trâu bò mắc bệnh viêm da nổi cục thuộc 6 xã.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam