www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước sẵn sàng cho năm học mới

Cùng với cả tỉnh, huyện Tiên Phước cơ bản đã chuẩn bị sẵn sàng cho năm học mới 2021 - 2022. Tình hình dịch Covid -19 trên địa bàn huyện không phức tạp nên huyện sẽ tổ chức lễ khai giảng và dạy học bình thường.

 Hiện, các trường trưng dụng làm khu cách ly tập trung được lực lượng chức năng huyện tiến hành khử khuẩn, vệ sinh trường lớp, bàn giao cơ sở vật chất, lại cho các trường.

 Các đơn vị trường học cũng đang huy động cán bộ, giáo viên tổng vệ sinh để kịp tổ chức khai giảng và dạy học vào 5.9.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước