www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước khen thưởng nhiều điển hình thi đua yêu nước

Sáng 3.3, huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị “Tuyên dương điển hình tiên tiến (2010 - 2014), tổng kết phong trào thi đua yêu nước chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10.3.1975 - 10.3.2015) và triển khai phong trào thi đua yêu nước năm 2015.

 Trong 5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước ở Tiên Phước đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại, dịch vụ từ 47% năm 2010 lên 61% năm 2014; giảm tỷ trọng nông nghiệp từ 53% xuống 39%. Thu nhập bình quân đầu người tăng từ 7,6 triệu đồng lên 14,3 triệu đồng.

 

Xã Tiên Sơn nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối các xã, thị trấn năm 2014.
Xã Tiên Sơn nhận Cờ thi đua xuất sắc dẫn đầu khối các xã, thị trấn năm 2014.

 

Phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng... Trong phát triển sản xuất nông nghiệp, có 2.400ha vườn được cải tạo, trong đó 30% cho thu nhập trên 30 triệu đồng/ha/năm; giá trị thu được từ kinh tế vườn tăng từ 28 tỷ đồng năm 2010 lên 65 tỷ đồng năm 2014. Giá trị sản xuất nông lâm nghiệp tăng từ 330 tỷ đồng lên 442 tỷ đồng. Giá trị ngành chăn nuôi tăng từ 92 tỷ đồng lên 167 tỷ đồng, chiếm 30% tổng giá trị ngành nông nghiệp, tăng 55% so với năm 2010.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ năm 2010 - 2014 đã bê tông hóa 61km đường ĐX, 26km đường dân sinh, nâng tổng chiều dài các tuyến đường kiên cố hóa được 83km, đạt 41% và 95km đường dân sinh, chiếm tỷ lệ 23%.

Trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp đã có 610 doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động. Ngoài ra, lĩnh vực thương mại, dịch vụ, cơ sở hạ tầng và các phong trào thi đua phát triển văn hóa - xã hội, phong trào thi đua xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân, phòng chống các tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong 5 năm qua đã đạt nhiều kết quả nhất định.

Nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng trong hội nghị.
Nhiều tập thể và cá nhân được tuyên dương khen thưởng trong hội nghị.

Tại hội nghị, ông Lê Ngọc Thanh - Chủ tịch Liên đoàn lao động huyện Tiên Phước vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch nước; ông Trương Phước - Trưởng Ban tổ chức Huyện ủy, ông Nguyễn Ba - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ huyện nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Cán bộ và nhân dân xã Tiên Sơn đã được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc cho đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua khối các xã, thị trấn năm 2014. Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 2 tập thể và 5 cá nhân, tặng danh hiệu tập thể thi đua xuất sắc cho 22 tập thể.

UBND huyện Tiên Phước cũng đã tuyên dương, khen thưởng 34 tập thể, 24 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm; 11 tập thể và 16 cá nhân đã được tuyên dương trong đợt thi đua đặt biệt chào mừng 40 năm giải phóng huyện Tiên Phước.

                                                    Diễm Lệ - Kim Oánh, Báo Quảng Nam