www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Châu thực hiện treo biển "Nhà có người cách ly phòng chống Covid-19"

Hình ảnh treo biển cách ly của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid -19 xã Tiên Châu huyện Tiên Phước tại các gia đình có người cách ly.

Đây là cách làm hay giúp người dân xung quanh và khách vãng lai đến địa phương biết và thực hiện các quy định để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

 

 

Những điều tốt đẹp này mong lan tỏa đến nhiều người hơn nữa để chúng ta cùng nâng cao ý thức phòng chống dịch, có như vậy mới mong mau chóng đẩy lùi dịch bệnh Covid-19.

 

Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước