www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Thông báo về việc nhận hồ sơ Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XV

Hội đồng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng huyện Tiên Phước thông báo về việc nhận hồ sơ xin xét tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng lần thứ XV năm 2022.

 1. Đối tượng đủ điều kiện nộp hồ sơ:

Thực hiện theo Điều 6, điều lệ Quỹ Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng được Ủy ban nhân dân huyện Tiên Phước công nhận tại Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 10 tháng 10 năm 2019.2. Hồ sơ gồm có:

- Đơn xin đề nghị xét tặng Giải thưởng Huỳnh Thúc Kháng (Theo mẫu).

- Bản sao (có công chứng) giấy tờ chứng minh đạt thành tích quy định tại Điều lệ (yêu cầu mang theo bảng gốc để đối chiếu).

- 02 ảnh thẻ 4 x6 (có ghi rõ họ tên năm sinh phía sau).

Hồ sơ đựng trong 01 bì hồ sơ giấy, ghi rõ địa chỉ và số điện thoại liên lạc.

3. Địa điểm nộp hồ sơ:

Nộp trực tiếp tại Hội Khuyến học huyện Tiên Phước, Trụ sở các tổ chức Hội, Số 10 đường Huỳnh Thúc Kháng, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước (giáp Tiên Kỳ và Tiên Mỹ).

4. Thời gian nhận hồ sơ: Từ ngày 01/12/2021 đến hết ngày 31/12/2021.

Sau thời gian trên không thu nhận hồ sơ. Hồ sơ đã nhận không trả lại. Mọi chi tiết xin liên hệ email: hoikhuyenhoctp@gmail.com hoặc số điện thoại 0235.221.5405 - 0387.847.161 (chị Thương).

Theo Hội Khuyến Học huyện Tiên Phước