www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tổng dư nợ cho vay Ngân hàng CSXH huyện Tiên Phước tăng trên 52 tỷ đồng

Sáng nay 21.10.2022, UBND huyện Tiên Phước sơ kết hoạt động của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) huyện 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ còn lại trong những tháng cuối năm 2022.

Trong 9 tháng, tổng nguồn vốn Ngân hàng CSXH huyện cho vay đạt trên 485 tỷ đồng, tăng trên 52 tỷ đồng so với đầu năm (trong đó, nguồn vốn Trung ương chiếm trên 95%, tỉnh chuyển về 20,6 tỷ đồng và nguồn vốn nhận ủy thác của ngân sách huyện gần 3 tỷ đồng).

Về nguồn vốn huy động năm 2022, được giao tăng trưởng 7 tỷ đồng, đến nay thực hiện đạt 70% so với kế hoạch; số dư đạt gần 68 tỷ đồng, trong đó, huy động qua tổ tiết kiệm và vay vốn đạt gần 24 tỷ đồng. Về dự nợ cho vay đạt trên 483 tỷ đồng, tăng 50 tỷ đồng so với đầu năm, với tổng số hộ dư nợ 8.062 hộ. Nợ quá hạn 203 triệu đồng, tăng so với đầu năm 38 triệu đồng.

Tổng doanh số cho vay từ đầu năm đạt gần 127 tỷ đồng với 2.347 lượt vay; Tổng thu lãi cho vay lũy kế đạt gần 28 tỷ đồng, đạt 100% lãi phải thu. Riêng đối với nguồn vốn nhận ủy thác của UBND huyện đạt gần 3 tỷ đồng đã được giải ngân cho vay và thu hồi vốn đúng theo quy định.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng đánh giá những thuận lợi và khó khăn trong việc cho vay và thu hồi vốn, nợ quá hạn. Nợ quá hạn tăng hơn so với đầu năm nên tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhiều hộ vẫn chây ì, không hợp tác; một số trường hợp sử dụng vốn vay sản xuất kinh doanh không hiệu quả, đi khỏi địa phương, gây khó khăn trong việc thu nợ.

Nguyễn Hưng - QRT