www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Sức bật từ đất và người

Trong 2 ngày 31.7 & 1.8.2020, Đảng bộ huyện Tiên Phước tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 - 2025). Nhìn lại nhiệm kỳ qua, Bí thư Huyện ủy Tiên Phước - Phạm Văn Đốc nói: “Bốn nhiệm vụ đột phá của huyện được thực hiện thành công nhờ sự đồng lòng của toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân. Huyện đang trên đà phát triển từ sức bật của đất và người xứ Tiên!”.

 

Thanh bình làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước). Ảnh: PHƯƠNG THẢO
Thanh bình làng cổ Lộc Yên (Tiên Phước). Ảnh: PHƯƠNG THẢO 

* Thưa đồng chí Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ qua, Tiên Phước có những dấu ấn nào được quần chúng, nhân dân và đảng viên đánh giá cao?

- Đồng chí Phạm Văn Đốc:

Sau Đại hội lần thứ XVI, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy Tiên Phước đã cụ thể hóa nghị quyết đại hội bằng các chương trình, kế hoạch hành động hết sức cụ thể thông qua các hội nghị chuyên đề. Bốn nhiệm vụ đột phá trên các lĩnh vực là phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại, du lịch, xây dựng kết cấu hạ tầng và đào tạo cán bộ đã được tập trung thực hiện, với các chuyên đề lớn như xây dựng đề án phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại gắn với du lịch; đề án về công tác đào tạo cán bộ; kế hoạch thu hút, kêu gọi đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã thực sự đi vào đời sống, được nhân dân đồng thuận và tích cực hưởng ứng, thực hiện. Các hội nghị chuyên đề đã đề ra các nghị quyết, kết luận trên lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, chuyển đổi diện tích lúa, bảo vệ rừng, phòng chống ma túy… Đây là những lĩnh vực hết sức quan trọng, tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân.

Dấu ấn nữa trong nhiệm kỳ là thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tiên Phước luôn có các chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hiện Chỉ thị 05 với mục tiêu xây dựng cho được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có năng lực, hết lòng hết sức phục vụ nhân dân. Trước đây, công dân liên hệ công tác rất hay phàn nàn, phản ánh về thái độ quan liêu, thiếu trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức. Qua học tập và làm theo gương Bác, hầu hết cán bộ, công chức, viên chức đã có tác phong gần gũi với nhân dân, không ngại khó, ngại khổ, hết lòng hết sức vì công việc, thực hiện tốt những nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó. Đây là một kết quả rất đáng mừng.

* Đào tạo lớp cán bộ kế cận, đặc biệt là cán bộ trẻ đủ phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn là một nhiệm vụ quan trọng. Huyện Tiên Phước đã thực hiện công tác này như thế nào, thưa đồng chí?

- Đồng chí Phạm Văn Đốc:

Xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, Huyện ủy đã tập trung đào tạo, bồi dưỡng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngoài thực hiện tốt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, Tỉnh ủy về công tác cán bộ; Huyện ủy Tiên Phước đã ban hành Nghị quyết 05 (Đề án 03) về đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ huyện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn 2017 - 2020, định hướng đến 2025 và thực hiện đạt nhiều kết quả. Đến nay, hầu hết cán bộ huyện, xã đều đạt chuẩn theo quy định; nhất là chất lượng cấp ủy các cấp được nâng lên về trình độ chuyên môn, trình độ chính trị; nhiều cán bộ trẻ đủ năng lực và phẩm chất đạo đức, được bố trí các vị trí công tác quan trọng, phù hợp.

Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Đốc kiểm tra hồ sơ cán bộ. Ảnh: D.L
Bí thư Huyện ủy Phạm Văn Đốc kiểm tra hồ sơ cán bộ. Ảnh: D.L 

Ngoài công tác đào tạo, bồi dưỡng, vấn đề quan trọng nhất trong công tác cán bộ ở Tiên Phước là tính khách quan, minh bạch, công bằng trong bố trí và sử dụng cán bộ. Việc bổ nhiệm, đề bạt được thực hiện đúng quy trình và hoàn toàn khách quan, minh bạch. Chính vì thế, mỗi cán bộ đều yên tâm công tác và phấn đấu hoàn thành tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đây là cơ sở vững chắc để mỗi cán bộ tin tưởng, nỗ lực rèn luyện và trưởng thành.

* Tiên Phước đang tập trung xây dựng thành điểm đến ấn tượng trên trục phát triển hành lang phía tây nam của tỉnh, gồm Tiên Phước - Bắc Trà My - Nam Trà My. Đồng chí có thể cho biết, sự kết nối này sẽ được Đảng bộ lãnh đạo hiện thực hóa như thế nào trong thời gian tới?

- Đồng chí Phạm Văn Đốc:

Tiên Phước có lợi thế so sánh rất lớn là kinh tế vườn - kinh tế trang trại và du lịch. Chính vì thế, địa phương đã tập trung mọi nguồn lực và đang đi rất đúng hướng trong chỉ đạo phát triển lĩnh vực này. Nhiệm kỳ tới và tầm nhìn đến năm 2030, Đảng bộ huyện sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt thực hiện phát triển kinh tế vườn - kinh tế trang trại gắn với du lịch. Mục tiêu đến năm 2022, Tiên Phước sẽ là huyện nông thôn mới, phấn đấu đến năm 2030 đạt huyện nông thôn mới kiểu mẫu, là một trong những trung tâm du lịch sinh thái phía Tây Nam của tỉnh trên trục phát triển Tiên Phước - Bắc Trà My - Nam Trà My, là một trong những trung tâm cây ăn quả chất lượng cao của Quảng Nam. Đây là những nhiệm vụ chính trị hết sức nặng nề và cũng là kỳ vọng của Đảng bộ, chính quyền, của mọi cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương. Đảng bộ huyện sẽ kế thừa những kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, phát huy truyền thống, đoàn kết nhất trí, lãnh đạo nhân dân quyết tâm thực hiện các mục tiêu quan trọng này, xây dựng huyện phát triển nhanh, toàn diện và bền vững, là điểm đến thân thiện và giàu nét văn hóa của vùng trung du xứ Quảng.

Xin cảm ơn đồng chí!

Diễm Lệ - Báo Quảng Nam