www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Phim tài liệu "Tiên Phước những mùa xuân"

UBND huyện Tiên Phước phối hợp với Phòng Chuyên đề, Đài PT-TH Quảng Nam sản xuất phim tài liệu "Tiên Phước những mùa xuân". Phim tài liệu sẽ được phát sóng dịp kỷ niệm huyện Tiên Phước kỷ niệm 40 năm ngày hoàn toàn giải phóng và đón nhận Huân chương lao động hạng nhất.

 Phim tài liệu có thời lượng 30 phút. Đề cương kịch bản phim gồm 05 phần: Thời kỳ Mỹ Ngụy xây dựng cơ sở phục vụ chiến tranh trên đất Tiên Phước; Những bước phát triển lực lượng cách mạng và tinh thần chiến đấu của nhân dân Tiên Phước; diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng huyện Tiên Phước 1975; công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh; sự phát triển của huyện Tiên Phước trong 40 năm qua.  

                                                      Theo VP.UBND Tiên Phước