www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nhà thuốc cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19

Nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, theo đề nghị của Sở Y tế tại Công văn số 1381/SYT-NVD ngày 27/7/2020, UBND huyện Tiên Phước yêu cầu các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

 (1) Thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế trong quá trình hành nghề như: đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách với người mua thuốc,… và tuyên truyền cho người dân đến mua thuốc thực hiện nghiêm túc khuyến cáo của cơ quan y tế về phòng, chống dịch Covid-19.

 (2) Nghiêm túc thực hiện các tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) tại Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y tế quy định về Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.

 (3) Thực hiện nghiêm quy định của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, sinh phẩm trong điều trị ngoại trú, chỉ được bán thuốc kê đơn khi người bệnh có đơn thuốc theo quy định.

(4) Trường hợp bán thuốc không kê đơn, nhân viên bán lẻ cần thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các bước của quy trình bán thuốc, thông tin, tư vấn hướng dẫn sử dụng thuốc không kê đơn, khai thác rõ các thông tin tiền sử bệnh của người bệnh. Trường hợp có các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở,… cần phải hướng dẫn người bệnh khai báo y tế điện tử hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn. Đồng thời, cơ sở bán lẻ thuốc thực hiện việc báo cáo cho cơ quan y tế chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 để tiến hành theo dõi, giám sát.

UBND huyện Tiên Phước đã giao Phòng Y tế huyện chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Đội Quản lý thị trường số 11 và các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, thị trấn tổ chức quán triệt, triển khai nội dung Công văn này đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý; đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các cơ sở bán lẻ thuốc vi phạm (nếu có).

Thế Hậu - VP.UBND huyện Tiên Phước