www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Nhắn tìm người thân quê ở xã Tiên Sơn thất lạc 50 năm

 Tôi tên là: Nguyễn Hữu Thọ. Sinh năm 1958.

Hiện ở tại: xã Tiên Sơn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam.

Nhắn tìm 2 em gái: em Bốn và em Năm!
Hoàn cảnh gia đình có 4 anh em, tôi tên là Thọ, lúc nhỏ hai em gọi là anh Ba, còn anh Hai tên Lộc, nhắn tìm hai em gái tên Bốn và Năm, em Bốn tên là Nhi sinh năm 1961, em Năm sinh năm 1964. Trong bối cảnh chiến tranh bom cày đạn xéo, ba mất sớm, đêm hôm đó vào mùa đông năm 1969, quả pháo chụp từ đâu bay đến nổ trên nóc nhà khiến Mẹ và Dì nằm trên hầm thương vong tại chỗ, em Năm bị thương ở đùi.
Từ đó, gia đình ly tán, mấy anh em không còn ai nương tựa, không trụ được nữa, anh Ba đành phải gởi em Bốn cho ông Hương dẫn về xã Bình Trị hay Bình Định (anh không còn nhớ rõ) huyện Thăng Bình, Quảng Nam. Gởi em xuống đó để giúp việc giữ bò nuôi thân, (đường đi có trèo qua một quả núi rồi xuống đồng bằng).
Còn em Năm thì anh cõng theo xuống xã Bình Định (huyện Thăng Bình) anh gởi em ở với bà tên là bà Ngộ. Còn anh đi xin ở chỗ khác. Từ đó, mấy anh em mồ côi thất lạc tới nay.
Mặc dù đã nhiều lần tìm kiếm hai em nhưng vẫn chưa có thông tin gì.
Nay tôi (anh Ba) viết đôi lời này xin nhờ cộng đồng mạng chia sẻ giúp, mong bốn anh em sớm được gặp lại nhau sau hơn 50 xa cách. Và em gái nào trong độ tuổi 58 đến 63 tuổi có hoàn cảnh tương tự như cảnh này chưa tìm được quê hương cội nguồn, chưa tìm được anh em mình cùng chia sẻ để sớm được đoàn tụ anh em ruột rà. Trên là hình anh Ba hiện tại.
Số điện thoại liên hệ anh Ba: 0353.033.682 - 039.7249.097.
Rất mong sớm được nhận tin!
Nguyễn Hữu Thọ