www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mong được đưa em về với đất mẹ

Em Huỳnh Xuân Tình sinh năm 2000 tại Tiên Hà, Tiên Phước, Quảng Nam.

Hoàn cảnh gia đình em hết sức khó khăn. Em đậu đại học nhưng đã nghỉ học vì không có tiền trang trải.
Em đi làm phụ hồ trong Vũng Tàu không may bị té tử vong.
 
Mẹ em cô Huỳnh Thị Nghĩa thuộc hộ nghèo của xã. Chi phí đưa em từ Vũng Tàu về hết 35 triệu giờ gia đình không xoay xở được.
 
Mong cả nhà thương em giúp đỡ em được về với đất mẹ.
 
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
 
Tài khoản ngân hàng: MB Bank
 
Số tài khoản: 9028
 
Chủ tài khoản thiện nguyện: Đỗ Thị Thu Thuỷ
 
Nội dung ghi chú: ủng hộ em Tình
 
Mong nhận được sự giúp đỡ của mọi người
 
Chân thành cảm ơn!

Đỗ Thị Thu Thuỷ