www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Một cán bộ TTHC huyện Tiên Phước dương tính Covid-19

Hiện nay tại Trung tâm hành chính huyện Tiên Phước xuất hiện ca nhiễm COVID-19, để đảm bảo an toàn cho cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động và Nhân dân, UBND huyện đề nghị:

1. Thủ trưởng các cơ quan phải xây dựng phương án làm việc hiệu quả gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, ưu tiên giải quyết những nhiệm vụ thiết yếu, nhiệm vụ đến hạn quan trọng, nhất là hẹn trả kết quả cho Nhân dân.

2. Quán triệt cán bộ, công nhân, viên chức -người lao động không tiếp xúc gần với bất kỳ ai lúc này, luôn tuân thủ 5 K, không tập trung ăn uống tại bất cứ nơi đâu.

3. Văn phòng HĐND & UBND huyện tham mưu giải quyết thủ tục hành chính cho Nhân dân thông qua 1 cửa điện tử và đường bưu điện; tạm thời ngừng tiếp công dân trực tiếp cho đến khi có thông báo mới.

4. Tất cả mọi người có tiếp xúc gần với F0, F1 hoặc thấy có biểu hiện bất thường phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khai báo y tế.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước