www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mặt trận Tiên Phước tổ chức diễn đàn lắng nghe nhân dân góp ý

Sáng 16.7.2020, tại xã Tiên Phong, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức diễn đàn “Nhân dân góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền huyện năm 2020”. Gần 100 người dân cụm 3 xã Tiên Phong, Tiên Thọ, Tiên Mỹ tham dự.

 Lãnh đạo huyện Tiên Phước thông tin đến người dân tình hình kinh tế, văn hóa - xã hội của huyện trong 6 tháng đầu năm; thực trạng, kết quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý. Người dân cũng đóng góp ý kiến cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và hoạt động của chính quyền huyện trên các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, quy hoạch, đền bù - giải phóng mặt bằng, giải quyết chế độ chính sách đối với người có công, công tác tiếp dân...

Bên cạnh đó, người dân phản ánh vấn đề ô nhiễm môi trường của trại chăn nuôi heo Hùng Vân và Cụm công nghiệp Tài Đa; tuyến đường ĐH1 từ Tiên Kỳ đi Tiên Mỹ - Tiên Phong xuống cấp trầm trọng cần được đầu tư xây dựng; cần quan tâm hỗ trợ xây dựng giếng khoan, kênh mương, đập bổi cung cấp nguồn nước tưới phục vụ sinh hoạt, sản xuất.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam