www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Mặt trận Tiên Phước hướng dẫn giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện

Chiều 25.2.2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức hội nghị hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII (nhiệm kỳ 2021 - 2026).

 

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HƯNG
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: NGUYỄN HƯNG 

Đại biểu được nghe lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và Phòng Nội vụ giới thiệu, hướng dẫn nội dung, thủ tục, trình tự giới thiệu người ứng cử, làm hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XII. Theo đó, sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, Thường trực HĐND huyện đã thống nhất cho 40 cơ quan, tổ chức, đơn vị, xã, thị trấn giới thiệu 53 người ứng cử đại biểu HĐND huyện. Qua đó bầu chọn ra 33 đại biểu.

Cụ thể, Thường trực Huyện ủy và các ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy 6 đại biểu; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên 4 đại biểu; Thường trực HĐND, các ban HĐND huyện, UBND huyện và các cơ quan trực thuộc UBND huyện 6 đại biểu; đơn vị vũ trang nhân dân 2 đại biểu; đơn vị hành chính cấp xã, thị trấn 15 đại biểu.

Theo Điều 12 hướng dẫn về công tác giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND cấp tỉnh, huyện và xã, Ban bầu cử huyện yêu cầu từ ngày 24.2 đến 11.3.2021 các cơ quan, đơn vị có chỉ tiêu giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện phải triển khai các nội dung liên quan đến công tác bầu cử tại đơn vị mình. Chậm nhất 17 giờ ngày 14.3.2021 người ứng cử phải hoàn thành việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam