www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Huyện Tiên Phước mời dự lễ 40 năm giải phóng quê hương

Thông báo mời tham dự Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975-10/3/2015) và đón nhân Huân chương Lao động hạng nhất.

  

 

 

Huyện ủy – HĐND – UBND – UBMTTQVN huyện Tiên Phước tổ chức trọng thể Lễ mít tinh kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước (10/3/1975-10/3/2015) và đón nhân Huân chương Lao động hạng nhất.   

 

 

Trân trọng kính mời: 

Đồng bào, đồng chí, cán bộ, chiến sĩ đã từng sống, công tác tại huyện Tiên Phước; các đồng chí trực tiếp tham gia chiến dịch giải phóng Tiên Phước 10/3/1975 và Con em Tiên Phước trên khắp mọi miền đất nước về tham dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước  và đón nhận Huân chương Lao động hạng nhất.

 

Thời gian: Vào lúc 7 giờ 30 ngày 10/3/2015

Địa điểm:   Tại sân vận động huyện Tiên Phước.

Rất hận hạnh được đón tiếp !                      

                                                Theo VP.UBND Tiên Phước