www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Hình ảnh họp mặt Hội đồng hương Tiên Phước tại Tam Kỳ

Sáng ngày 7 tháng 3 năm 2015, trong sự cởi mở và thân tình, vẫn còn đó một chút vương vấn hơi thở của mùa xuân Ất Mùi, Hội đồng hương Tiên Phước tại Tam Kỳ đã tổ chức họp mặt thành công, cuộc gặp mặt thường niên này luôn tạo ra được một sự gắn kết gần gũi hơn nữa của những người con Tiên Phước đang sinh sống, làm việc và học tập tại thành phố Tam Kỳ.

 

Hình ảnh buổi gặp mặt

                                                Theo Hội ĐH Tiên Phước tại Tam Kỳ