www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Góp ý xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức

Tại diễn đàn, các đại biểu được nghe lãnh đạo huyện Tiên Phước thông báo về tình hình kinh tế, văn hóa, xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021; thực trạng, tình hình, kết quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức thuộc UBND huyện quản lý.

Đa phần các đại biểu đánh giá cao kết quả thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức huyện; đồng thời đóng góp nhiều ý kiến với lãnh đạo huyện trên các lĩnh vực quản lý đất đai, môi trường, giao thông nông thôn, bồi thường giải phóng mặt bằng, nước sinh hoạt cho người dân tái định cư, cây ATM Agribank không đáp ứng được nhu cầu chuyển, rút tiền…
Đặc biệt, hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn chậm, thời gian kéo dài; việc khai thác rừng trái phép vẫn còn xảy ra, các đối tượng vi phạm chưa được xử lý kịp thời, chưa đủ tính răng đe; một số người dân một số địa phương còn chủ quan, chưa tuân thủ nghiêm quy định của Bộ y tế về phòng chống dịch Covid-19... cũng được người dân phản ánh với lãnh đạo huyện.
Sau khi lắng nghe ý kiến của nhân dân, lãnh đạo huyện cùng các phòng, ban, ngành lần lượt giải đáp thắc mắc của nhân dân tại diễn đàn, đồng thời cho biết sẽ chỉ đạo đi kiểm tra thực tế một số vấn đề người dân phản ánh.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước