www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Giảm nghèo bền vững tạo động lực xây dựng nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2016-2020, tỉ lệ hộ nghèo cả nước đã giảm từ 9,88% năm 2015 xuống còn 2,75% năm 2020, trung bình giảm 1,43%/năm. Tỉ lệ hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm 4%/năm. Có hơn 8 triệu người thoát nghèo, cận nghèo. Chương trình không chỉ giúp giảm tỉ lệ nghèo, mà còn tạo động lực để nhiều địa phương vươn lên, hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM).

 Tiên An là xã miền núi thuộc huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam. Toàn xã có 1.077 hộ/4.745 nhân khẩu, trong đó, 22 hộ với 90 nhân khẩu dân tộc Cor. Năm 2007, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Tiên An là xã đặc biệt khó khăn.

Từ đó đến nay, Đảng bộ, chính quyền xã Tiên An đã đẩy mạnh xã hội hóa công tác giảm nghèo, phát huy hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách địa phương và các nguồn vốn khác để phục vụ thực hiện công tác GNBV. Địa phương này tranh thủ nguồn lực đầu tư của Trung ương để xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển hệ thống giao thông, kiên cố hóa kênh mương, thủy lợi. Cùng với việc triển khai đầy đủ các chính sách về giảm nghèo, xã Tiên An còn phân công cán bộ, công chức giúp đỡ về tinh thần, vật chất để hộ nghèo, hộ cận nghèo có điều kiện thoát nghèo một cách bền vững.

Giai đoạn 2016-2020, xã Tiên An đã hỗ trợ phát triển sản xuất theo Chương trình 135 cho 152 hộ nghèo, cận nghèo và hộ vùng đồng bào dân tộc các loại cây, con giống. Đồng thời, khuyến khích, tạo thuận lợi cho người dân có nhu cầu phát triển kinh tế gia trại, trồng các loại cây ăn quả có hiệu quả kinh tế cao như cây măng cụt, sầu riêng, bưởi da xanh....

Nhiều hộ nghèo, hộ cận nghèo mạnh dạn đăng ký xây dựng mô hình kinh tế vườn, chăn nuôi đến nay đã vươn lên trở thành những hộ khá giả, thu nhập bình quân trên 100 triệu đồng/năm. Kết quả mà Tiên An đạt được là rất ấn tượng, tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 6,22% vào cuối năm 2019 và đạt 19/19 tiêu chí NTM.

Nguyễn Bích - Báo Biên Phòng