www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Đoàn tùy viên báo chí nước ngoài tham quan ghi hình tại Tiên Phước

Chiều ngày 17.6.2022, chương trình “Trải nghiệm Quảng Nam” dành cho tùy viên báo chí các cơ quan đại diện ngoại giao, phóng viên các hãng thông tấn báo chí nước ngoài có văn phòng thường trú tại Việt Nam đã có chuyến ghé thăm qua và ghi hình tại Trung tâm OCOP huyện và làng cổ Lộc Yên...

Tại Trung tâm OCOP huyện, đoàn tùy viên báo chí đã được nghe giới thiệu về các sản phẩm OCOP và thăm quan, ghi hình các gian hàng bày bán sản trưng bày. Tiếp đến đoàn ghé thăm nhà cổ ông Nguyễn Đình Mẫn, cụ ông Nguyễn Huỳnh Anh nghe thuyết minh về giá trị những ngôi nhà cổ, đặc biệt về văn hóa đá tại làng cổ Lộc Yên (xã Tiên Cảnh), những yếu tố làm nên giá trị đặc trưng cho làng.
Trong quá trình đoàn đến, huyện cũng gửi các tờ rơi cho đoàn giới thiệu những tiềm năng phát triển du lịch của huyện, nhất là du lịch sinh thái gắn với phát triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại, du lịch trải nghiệm, các lợi thế thiên nhiên, thắng cảnh, giá trị văn hóa lịch sử và con người…
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước