www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công văn điều chỉnh thời gian cách ly tập trung theo chỉ thị 16/CT-TTg

Ngày 04 tháng 08 năm 2021, UBND huyện Tiên Phước vừa ra Công văn số 2402/UBND-TH do Phó chủ tịch UBND huyện Phùng Văn Huy ký về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập trung người từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg và cách ly tại nhà/nơi lưu trú đối với người đến/ở/về từ tỉnh Quảng Ngãi.

 

Theo UBND huyện Tiên Phước