www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiên Kỳ

Sáng 18-12-2022, Ban Trị sự GHPGVN huyện Tiên Phước đã tổ chức lễ công bố quyết định bổ nhiệm Đại đức Thích Pháp Không làm trụ trì chùa Tiên Kỳ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước.

 

Quảng Nam: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiên Kỳ ảnh 1

Chư tôn đức chứng minh và tham dự buổi lễ

Chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của Hòa thượng Thích Thiện Thành, Ủy viên Thường trực Hội đồng Chứng minh, Chứng minh Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Quảng Nam; Hòa thượng Thích Thiện Toàn, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.Đà Nẵng; Hòa thượng Thích Phước Minh, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự kiêm Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam; chư tôn đức Thường trực Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng và các huyện thị; chư Tăng Ni trụ trì các tự viện; cùng đại diện chính quyền các cấp.

Sau Đại đức Thích Nhật Thanh, Ủy viên Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tiên Phước, Trưởng ban Tổ chức, Đại đức Thích Viên Quán, Phó Thư ký kiêm Chánh Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh đã công bố Quyết định số 016/QĐ/BTS về việc bổ nhiệm Đại đức Thích Pháp Không, thế danh Lê Văn Tấn, sinh năm 1990, đảm nhận chức vụ trụ trì chùa Tiên Kỳ, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam.

Quảng Nam: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiên Kỳ ảnh 2

Đại đức tân trụ trì Thích Pháp Không đã phát nguyện tinh tấn tu học

Hòa thượng Thích Phước Minh trao quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiên Kỳ cho Đại đức Thích Pháp Không; tân trụ trì đã phát nguyện tinh tấn tu học, nghiêm trì giới luật, giữ gìn đạo hạnh, chu toàn trách vụ sứ giả Như lai, hoằng pháp độ sinh, dẫn dắt tín đồ, Phật tử địa phương tu học đúng chính pháp và Hiến chương GHPGVN, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo của Nhà nước.

 
Quảng Nam: Công bố quyết định bổ nhiệm trụ trì chùa Tiên Kỳ ảnh 3

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện tặng quà lưu niệm

Hòa thượng Thích Đồng Nguyện, Phó Trưởng ban kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo tỉnh ban đạo từ sách tấn Đại đức tân trụ trì trong sứ mạng “Trụ pháp vương gia, trì Như Lai tạng”. Hòa thượng nhấn mạnh, là Tăng sĩ trẻ, đảm nhiệm trọng trách lớn, cần phải củng cố đạo lực, trí lực và đức lực. Đại đức phải luôn lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Phật tử, giữ gìn phẩm chất đạo đức trong sáng của mình để tạo niềm tin và chỗ dựa cho đạo tràng Phật tử.

Đồng thời, Hòa thượng cũng mong chính quyền địa phương, cư sĩ Phật tử cùng trợ lực cho Đại đức tân trụ trì hoàn thành nhiệm vụ được giao phó.

Quang Thanh - Xuân Sáng, Báo Giác Ngộ