www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Báo cáo kiểm tra việc xin tổ chức bắn pháo hoa ngày 10/3

Thực hiện ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 3572/BVHTTDL-VP ngày 09/10/2014 về việc rà soát, tính toán lại việc xin phép tổ chức bắn pháo hoa phục vụ nhân dân trong dịp kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng huyện Tiên Phước, UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tình hình kiểm tra như sau:

 

 

 

Theo UBND Quảng Nam