www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Bồi dưỡng LLCT và NV dành cho cán bộ Hội LHPN cơ sở

 Ngày 17/4/2019, Trung tâm Bồi Dưỡng Chính Trị và Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tiên Phước phối hợp tổ chức khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ dành cho gần 90 học viên là cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ cơ sở.

       Trong ba ngày từ 17 – 19/4, các học viên tham gia Lớp bồi dưỡng sẽ được nghe các Báo cáo viên truyền đạt các nội dung của 05 chuyên đề do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn: Một số vấn đề về lý luận, thực tiễn về chế độ XHCN và con đường đi lên CNXH ở nước ta; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phụ nữ và bình đẳng giới.

     Chức năng đại diện, các phong trào thi đua, cuộc vận động và nhiệm vụ của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, nhiệm kỳ 2017 – 2022; Phương pháp và kỹ năng cơ bản của cán bộ hội cơ sở. Ngoài ra, các học viên còn được nghe Báo cáo viên Huyện ủy thông tin tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Nam, huyện Tiên Phước năm 2018, những định hướng lớn năm 2019. Ngoài ra, lớp học còn dành thời gian để thảo luận, trao đổi, giải đáp những kiến nghị thắc mắc của học viên.

 
Lớp bồi dưỡng LLCT và nghiệp vụ cho cán bộ Hội LHPN cơ sở năm 2019 tại Tiên Phước
Việc tổ chức lớp bồi dưỡng lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác hội cho cán bộ phụ nữ cơ sở nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác hội, công tác xã hội, qua đó, giúp đội ngũ cán bộ hội cấp cơ sở nâng cao trình độ chuyên môn, lãnh đạo quản lý, nâng cao kỹ năng phương pháp vận động hội viên phụ nữ, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.
 
      Đây cũng là dịp để cán bộ phụ nữ cấp cơ sở giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, vận dụng sáng tạo những kiến thức được học vào thực tế tại địa phương, thúc đẩy phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.

Ngọc Triều - Ban TG HU Tiên Phước