www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

164 thanh niên Tiên Phước lên đường nhập ngũ

Sáng 10/02/2020, huyện Tiên Phước tổ chức lễ giao nhận quân năm 2020 tiễn đưa 164 thanh niên lên đường nhập ngũ. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Lan - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đến dự.

Để ngày giao nhận quân thực sự trở thành ngày hội tòng quân của tuổi trẻ, huyện Tiên Phước đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động, phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự sâu rộng trong nhân dân. Cơ quan quân sự các cấp thực hiện tốt chức năng tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai đồng bộ các khâu, các bước trong quá trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, bảo đảm đúng nguyên tắc, dân chủ, công khai, công bằng.

Lễ giao nhận quân tại Tiên Phước diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt
 
Lễ giao nhận quân tại Tiên Phước diễn ra nhanh gọn, trang nghiêm, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Ảnh: HOÀNG HƯNG

Tỷ lệ thanh niên lên đường nhập ngũ của huyện có trình độ cấp 3 trở lên chiếm hơn 56%; trong đó có 7 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học. Đợt này Tiên Phước giao quân cho 3 đơn vị: Trường Quân sự  - Quân đoàn 3 (58 thanh niên), Trung đoàn 38 - Sư đoàn 2 (92 thanh niên) và Công an tỉnh (14 thanh niên).

                                      Phạm Hoàng - Nguyễn Hưng, Báo Quảng Nam