www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở Tiên Phước: Kết quả bước đầu

 Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia (ĐCQG) là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển ngành giáo dục của huyện Tiên Phước trong giai đoạn mới. Năm 2005, huyện Tiên Phước triển khai việc xây dựng trường ĐCQG. Từ đó đến nay, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên không ngừng được bổ sung về số lượng và nâng dần trình độ đạt chuẩn và trên chuẩn. Hiện, trường mẫu giáo đạt chuẩn 100%, trên chuần 87%; tiểu học đạt chuẩn 100%, trên chuẩn 95,4%; THCS đạt chuẩn 99,1%, trên chuẩn 51,2%. Về cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, kinh phí hoạt động cũng được huyện quan tâm đầu tư đáp ứng tối thiểu cho công tác giảng dạy và học tập. 

 

Phóng sự trường THCS Lý Tự Trọng - Tiên Kỳ

Hiện nay, trên địa bàn huyện có 100% số trường được xây dựng kiên cố và bán kiên cố; trong đó một trường mầm non, 7 trường tiểu học và 10 trường THCS đã tầng hóa, chiếm tỷ lệ 40%. Nhằm tạo điều kiện cho các trường sớm xây dựng và hoàn thành trường ĐCQG, huyện tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị và phân cấp ngân sách để các trường chủ động trong hoạt động chuyên môn. Nhờ đó, trong giai đoạn 1 (2005- 2010) trên địa bàn huyện đã xây dựng được 11/45 trường ĐCQG ở các cấp bậc học mẫu giáo - mầm non, tiểu học và THCS.

Phóng sự trường tiểu học Kim Đồng - Tiên Kỳ

Đồng thời, phấn đấu trong giai đoạn 2 (2011- 2015) xây mới thêm 10 trường ĐCQG; trong đó đến cuối năm nay sẽ có thêm 3 trường (mẫu giáo Tiên Hà, tiểu học Tiên Lập và THCS Nguyễn Viết Xuân) hoàn thành việc xây dựng trường ĐCQG. Ông Phùng Văn Huy - Phó Chủ tịch UBND huyện Tiên Phước - cho biết: “Xây dựng trường ĐCQG là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, góp phần nâng cao chất lượng, nguồn nhân lực phục vụ cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Trước hết phải chú trọng đầu tư vào những trường có điều kiện thuận lợi, chuẩn hóa cơ sở vật chất, công tác quản lý, tổ chức dạy và học nhằm đảm bảo chất lượng toàn diện. Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng phát triển các truờng ở vùng sâu, vùng xa để tạo sự phát triển đồng bộ trong ngành giáo dục”.

Phóng sự trường mầm non Tiên Kỳ

Để có được những kết quả như trên, những năm qua UBND huyện luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm chuyển biến tư tưởng nhận thức trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Từ đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng giáo dục, tạo nguồn nhân lực bền vững. Ban chỉ đạo xây dựng trường ĐCQG các cấp, phân công nhiệm vụ rõ ràng cho từng thành viên. Trong đó, phòng GD&ĐT đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm tra, đôn đốc, đánh giá định kỳ, sơ kết rút kinh nghiệm ở từng giai đoạn.

Phóng sự trường tiểu học Tiên Cẩm

Tổ chức cam kết trách nhiệm của ban chỉ đạo với các đơn vị trường học theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra. Ông Hồ Văn Phước - Trưởng phòng GD&ĐT huyện cho biết: “Chúng tôi thường xuyên tham mưu UBND huyện ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Tham mưu xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên nhân viên của từng cấp học để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định. Qua đó, giúp cho các trường trực thuộc triển khai thực hiện kế hoạch về xây dựng trường ĐCQG đạt hiệu quả cao nhất”.

Nguyễn Hưng - Báo Quảng Nam