www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước tháng 1,2,3,4,5 năm 2017

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong tháng 1,2,3,4,5 năm 2017 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 30.05.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 26.05.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 23.05.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 19.05.2017

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 16.05.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 12.05.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 09.05.2017

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 05.05.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 03.05.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 28.04.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 25.04.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 21.04.2017

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 18.04.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 14.04.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 11.04.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 07.04.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 31.03.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 28.03.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 24.03.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 21.03.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 17.03.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 15.03.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 09.03.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 08.03.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 03.03.2017

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 28.02.2017

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 24.02.2017

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 21.02.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 17.02.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 14.02.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 10.02.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 07.02.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 03.02.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước Mùng 4 Tết Đinh Dậu

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 20.01.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 17.01.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 13.01.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 10.01.2017

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 06.01.2017