www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Video thời sự Tiên Phước cuối tháng 3 năm 2016

Video bản tin thời sự về những hoạt động, tình hình tin tức trên địa bàn huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam trong những tuần cuối tháng 3 năm 2016 do Đài Truyền Thanh Truyền Hình Tiên Phước thực hiện.

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 26.03.2016

 

 

 

Thời sự truyền hình Tiên Phước ngày 29.03.2016