www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Về lại Tiên Châu

Đêm quê đất mẹ yên lành. Suối trong gió mát trăng thanh đầu ghềnh. Ước gì anh còn có em. Cho ta sống lại những đêm hẹn hò


 

 

VỀ LẠI TIÊN CHÂU

 

Ta về thăm lại Tiên Châu
Gợi bao thương nhớ buổi đầu trong nhau
Một thời vôi đỏ trầu cau
Thắm duyên chồng vợ trước sau mặn nồng.

 

Ai xuôi đứt sợi tơ đồng
Để ta mòn mõi người không trở về
Trong mơ còn vọng câu thề
Mà nay lối cũ đi về mình anh.

 

Đêm quê đất mẹ yên lành
Suối trong gió mát trăng thanh đầu ghềnh
Ước gì anh còn có em
Cho ta sống lại những đêm hẹn hò.

 

Sông quê bến vẫn đợi đò
Đường chiều lẻ bóng cánh cò về đâu
Trăm năm những tưởng bạc đầu
Suối reo trăng tỏ mới hay riêng mình.

 

Non xanh nước biếc hữu tình
Làm sao đời nỡ cho mình biệt ly
Đường xưa lối cũ ai đi

Suối reo trăng tỏ mà chi hỡi người.

 

Tân Trà