www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Truy nã đối tượng về tội dâm ô người dưới 16 tuổi

Truy nã đối tượng VÕ NGUYÊN KHÁNH về tội danh Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146 – Bộ luật Hình sự)

 Họ và tên: VÕ NGUYÊN KHÁNH

Giới tính: Nam

Năm sinh: 20/08/1992

Nơi sinh: Huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam

Hộ khẩu thường trú: Thôn An Đông, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Nơi đăng ký tạm trú: Thôn An Đông, thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam
Quốc tịch: Việt Nam
Dân tộc: Kinh
Họ tên bố: Võ Công Thành
Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Sương
ĐẶC ĐIỂM NHẬN DẠNG
Chiều cao: 1.56m
Đặc điểm khác: Sẹo thẳng 0.7cm cách 1.cm dưới trước đầu mắt trái\
CAN TỘI
Tội danh: Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi (Điều 146 – Bộ luật Hình sự)
Phạm vi truy nã: Toàn quốc
Quyết định truy nã: Số 04; ngày 23/11/2020
Đơn vị ra quyết định: Công an huyện Tiên Phước tỉnh Quảng Nam
KHI PHÁT HIỆN BÁO CHO
Báo cho đơn vị: Công an, Viện kiểm sát hoặc Ủy ban nhân dân nơi gần nhất
 
Theo Công An Quảng Nam