www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Trường Mẫu giáo Tiên An tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014, đồng thời tạo điều kiện cho giáo viên gặp gỡ giao lưu, thể hiện năng lực, trao đổi học tập kinh nghiệm về công tác chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác, xử dụng sáng tạo, hiệu quả, phương tiện, đồ dùng, đồ chơi trong việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non. Vừa qua, trường Mẫu giáo Tiên An đã tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2013 – 2014, có 8 cô giáo tham gia.

         Hội thi diễn ra với những hoạt động: chấm sáng kiến kinh nghiệm và đồ dùng đồ chơi, thi kiểm tra năng lực, thi  thực hành. 

      

   Các cô giáo nhận thưởng tại Hội thi
 

 

      Qua Hội thi, đã đẩy mạnh phong trào thi đua trong trường học, khuyến khích, động viên, tạo cơ hội để giáo viên phát huy năng lực tự học và sáng tạo. Kết quả hôị thi lần này, nhà trường đã trao giấy chứng nhận “Giáo viên dạy giỏi cấp trường năm học 2013 – 2014” cho 8 cô giáo tham gia hội thi, trong đó, giải nhất thuộc về cô Trần Thị Liền – giáo viên chủ nhiệm lớp Mẫu giáo Bé. 

                 
Một tiết dạy học tại Hội thi
 

 

      Hòa mình trong không khí của Hội thi, ta thật sự cảm nhận được “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui!” .

                                                            Nguyễn Thị Tân - Trường MG Tiên An