www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tìm người thân và gia đình quê Tiên Phước sau bao năm thất lạc

Xin được chia sẻ giúp!

Trong hình là chị Phan Thị Tuyết.

Sinh ngày: 1/6/1981 quê Tiên Phước tỉnh Quảng Nam

Hiện chị Tuyết vừa được Công an Biên phòng Trung Quốc trao thả về Việt Nam, chị đang ở trại cách ly ở tỉnh Cao Bằng.
Do đi xa lâu năm hiện chị không nhớ địa chỉ nhà và không có thông tin ở nhà cụ thể, rất mong mọi người chia sẻ để chị về được nhà sau bao nhiêu năm buôn ba xứ người, xa người thân xa quê hương, với nhiều nổi đau và thiệt thòi.
Ai là người thân của chị, hoặc biết về gia đình chị xin hãy gọi: 0377 247 924 đây là số điện thoại của một bạn gái đang ở gần chị và sẵn sàng hỗ trợ kết nối để chị được trở về nhà.
 
Lão Thiên