www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước xây dựng cụm dân cư kiểu mẫu

Hội Nông dân xã Tiên Mỹ vừa phối hợp với các hội, đoàn thể địa phương phát động xây dựng cụm dân cư nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu số 2, 3 thôn Tiên Phú Đông. Các hộ gia đình ở 2 cụm dân cư đã tích cực tham gia thực hiện, trong đó lắp đặt 35 bóng điện chiếu sáng, dựng các biển tuyên truyền, gắn camera an ninh dọc tuyến đường dài gần 800m về trung tâm thôn, thường xuyên quét dọn vệ sinh đường thôn...

 

Người dân trong các cụm dân cư NTM kiểu mẫu tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xanh, sạch, đẹp. Ảnh:N.H
Người dân trong các cụm dân cư NTM kiểu mẫu tích cực tham gia chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xanh, sạch, đẹp. Ảnh:N.H 

Các hộ dân cũng tích cực chỉnh trang vườn nhà theo hướng xanh, sạch, đẹp, hiệu quả. Trong đó có 13 hộ đã chỉnh trang vườn nhà và 31 hộ trồng các loại cây ăn quả có giá trị kinh tế… Người dân ở 2 cụm dân cư cũng tích cực tham gia bảo vệ an ninh trật tự, hiến đất đai, cây cối, ngày công lao động chung tay với chính quyền xây dựng NTM.

Đến nay, toàn xã Tiên Mỹ đã xây dựng được 8 cụm dân cư NTM kiểu mẫu; riêng thôn Tiên Phú Đông đã xây dựng được 3 cụm. 

Ông Ngô Minh Hòa - Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Tiên Mỹ cho biết: “Để triển khai xây dựng cụm dân cư NTM mới kiểu mẫu số 2, 3 thôn Tiên Phú Đông, chính quyền cùng với các hội đoàn thể xã Tiên Mỹ hỗ trợ 13 triệu đồng, nhân dân ở hai cụm đóng góp 67 triệu đồng. 

Các hộ dân trong cụm đều tự nguyện họp bàn, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình, bảo vệ sinh môi trường…, góp phần cùng địa phương hoàn thành một số tiêu chí NTM nâng cao”.

Ông Phạm Văn Nhung - Phó Chủ tịch Hội Nông dân huyện Tiên Phước cho biết, giữa năm 2019 Ban Thường vụ Hội Nông dân huyện phối hợp với UBND huyện và các ngành liên quan trao đổi thống nhất xây dựng mô hình cụm dân cư NTM kiểu mẫu tại khu dân cư. 

Mô hình thực hiện tất cả tiêu chí khu dân cư kiểu mẫu nhưng không nằm trong khu dân cư kiểu mẫu mà các xã đang xây dựng. Mỗi cụm có ít nhất 10 hộ dân nằm trên một trục giao thông liên hoàn do cộng đồng dân cư tự quản. 

Các địa phương vận dụng, lồng ghép các nguồn kinh phí để hỗ trợ xây dựng cụm dân cư NTM kiểu mẫu. Bên cạnh đó, còn phấn đấu hộ gia đình có thu nhập bình quân đầu người cao hơn từ 1,5 lần trở lên so với thu nhập bình quân đầu người tại thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM...

Đến nay, Hội Nông dân huyện Tiên Phước đã phát động xây dựng được 43 cụm dân cư NTM kiểu mẫu với 1.550 hộ tham gia. 

“Nhờ sự nỗ lực, đồng thuận từ chính quyền đến người dân, các cụm dân cư NTM đã được hình thành. Hy vọng các khu dân cư, vườn mẫu, đường làng, ngõ xóm, khang trang, sạch đẹp tạo sức bật giúp huyện về đích NTM vào năm 2025 như mục tiêu đặt ra” - ông Nhung nói.

N.Hưng - P.Hoàng, Báo Quảng Nam