www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước tiêm vaccine phòng Covid-19 cho chức sắc tôn giáo

Chiều ngày 18.9.2021, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các chức sắc tôn giáo trên địa bàn.

Có 26 chức sắc tôn giáo được tiêm ngừa vaccine đợt này. Các chức sắc có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo, tích cực tham gia phát triển kinh tế và các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương.

Trước khi tiêm, các chức sắc tôn giáo đã được các bác sĩ kiểm tra sức khoẻ, khám sàng lọc và hướng dẫn khai báo y tế và các tờ khai có liên quan. Sau mũi tiêm chủng, các chức sắc tôn giáo ở lại 30 phút tại khu vực theo dõi trước khi về.
Được biết đến nay, huyện đã tiến hành 7 đợt tiêm vaccine phòng chống Covid-19, với 4.300 mũi tiêm (trong đó có 1.456 người đã tiêm mũi 1 và 1.422 người đã tiêm mũi 2) cho lực lượng ưu tiên tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, giáo viên, sinh viên đi học ngoại tỉnh, du học sinh...
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước