www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước thành lập 02 chốt phòng, chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, ngày 29/7/2020, UBND huyện Tiên Phước đã ban hành Quyết định số 2149/QĐ-UBND về việc thành lập chốt kiểm soát phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện giai đoạn 2.

 Theo đó, chốt kiểm soát số 1 được đặt tại thôn 1, xã Tiên Thọ, chốt kiểm soát số 2 được đặt tại Lò Chén, thôn 4, xã Tiên Sơn. Mỗi chốt kiểm soát có 9 đồng chí gồm Công an, Quân sự, cán bộ y tế và cán bộ địa phương. Thời gian hoạt động của các chốt liên tục 24/24 giờ kể từ 17 giờ 00 ngày 29/7/2020. 


 

 

Các chốt kiểm soát có nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện ra, vào địa bàn huyện nhằm ngăn chặn phát tán dịch bệnh Covid-19; kiểm tra sự chấp hành phòng, chống dịch bệnh và xử lý y tế (kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, khai báo y tế, khủ trùng phương tiện khi cần thiết,…).

Theo dõi, giám sát, phát hiện kịp thời các trường hợp mắc bệnh hoặc nghi ngờ mắc bệnh, các trường hợp có yếu tố dịch tễ về Covid-19 để triển khai thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định. Được phép lập barie, biển thông báo và được phép dùng các loại phương tiện tham gia giao thông ra vào địa bàn huyện để kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo quy định.

Trước đó, UBND huyện Tiên Phước cũng đã ban hành Quyết định số 2143/QĐ-UBND ngày 29/7/2020 về việc thành lập Khu cách ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 tại Trường THCS Lý Tự Trọng, thị trấn Tiên Kỳ.

Thế Hậu - VP.UBND huyện Tiên Phước