www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước: Giá trị SXCN - TTCN ước đạt 950 tỷ đồng

Sáng nay 14.7.2022, HĐND huyện Tiên Phước khóa XII tổ chức Kỳ họp thứ 8 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng 6 tháng đầu năm và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2022.

 

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: HOÀNG HƯNG
Quang cảnh Kỳ họp thứ 8, HĐND huyện Tiên Phước khóa XII. Ảnh: HOÀNG HƯNG 

Sáu tháng đầu năm, tổng sản lượng lương thực trên địa bàn Tiên Phước đạt hơn 13.300 tấn; năng suất lúa đạt 55,5 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay. Địa phương chuyển đổi hơn 26ha ruộng kém hiệu quả sang trồng cây hàng năm và cây ăn quả. Đến nay toàn huyện có gần 1.000ha cây ăn quả các loại. Trong 6 tháng đã trồng mới gần 2.000 rừng.

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp ước đạt 950 tỷ đồng, tăng hơn 18% so với năm 2021; giá trị thương mại - dịch vụ đạt hơn 2.000 tỷ đồng, tăng hơn 15%. Tổng nguồn vốn đầu tư xây dựng năm 2022 gần 103 tỷ đồng. Đến nay có 11/14 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Tiên Phước đạt 3/9 tiêu chí huyện nông thôn mới...

Người dân Tiên Phước trồng gần 1000 ha cây ăn quả các loại. Ảnh: HOÀNG HƯNG
Người dân Tiên Phước trồng gần 1.000ha cây ăn quả các loại. Ảnh: HOÀNG HƯNG 

Tại kỳ họp, HĐND huyện Tiên Phước đã thông qua Nghị quyết phê duyệt Đề án xây dựng sản phẩm du lịch làng văn hóa làng cổ Lộc Yên - Thạnh Bình giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030; Nghị quyết phê duyệt Đề án phát triển giáo dục mầm non, tiểu học, THCS giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030; Nghị quyết về ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Phạm Hoàng - Nguyễn Hưng, Báo Quảng Nam