www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước gặp mặt chức sắc, chức việc tôn giáo nhân dịp Giáng sinh

Chiều ngày 18/12/2023, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiên Phước tổ chức gặp mặt chức sắc, chức việc đạo Công giáo, Tin lành nhân dịp Giáng sinh năm 2023.

Tiên Phước gặp mặt các chức sắc tôn giáo nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2023. Ảnh:N.HƯNG
Tiên Phước gặp mặt chức sắc, chức việc đạo Công giáo, Tin lành nhân dịp Giáng sinh năm 2023. Ảnh: N.HƯNG 

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện Tiên Phước thông báo tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng trên địa bàn năm 2023. Trong đó, biểu dương đóng góp của chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trong thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Lãnh đạo huyện Tiên Phước mong muốn bà con giáo dân trên địa bàn tiếp tục đoàn kết, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện trong năm 2024.

N.Hưng - Báo Quảng Nam