www.donghuongtienphuoc.com - Đồng hương Tiên Phước - Quê hương là của chúng tôi nhưng cảm nhận là của bạn

Tiên Phước: gần 10 nghìn người đăng ký sử dụng ứng dụng VSSID

Thời gian qua thông qua công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, người dân trên địa bàn huyện Tiên Phước đã nhận thức rất rõ những tiện ích khi đăng ký sử dụng ứng dụng VssID – Bảo hiểm xã hội số của BHXH Việt Nam trên điện thoại có kết nối internet.

Người dân khi tham gia sử dụng ứng dụng VssID trong việc khám, chữa bệnh BHYT, không phải lo mất thẻ, hỏng thẻ, hay quên thẻ. Đến nay, toàn huyện đã có gần 10 nghìn người, trong tổng số 22 nghìn người được cài đặt VssID (đạt tỷ lệ gần 48%).
Từ vị trí thứ 15/18 đơn vị của tỉnh đến nay BHXH huyện Tiên Phước đã vươn lên xếp thứ 11 trong tháng 9. Trong thời gian tới, BHXH huyện sẽ tiếp tục tổ chức các buổi hỗ trợ, hướng dẫn kê khai giao dịch điện tử cá nhân và cài đặt ứng dụng VssID tại các đơn vị, tổ chức phổ biến, tập huấn, lồng ghép trong các hội nghị tuyên truyền, buổi giao lưu đối thoại.
Theo chỉ tiêu tỉnh giao cuối năm, BHXH huyện Tiên Phước phấn đấu đạt 22 nghìn người đăng ký sử dụng ứng dụng VssID.
Nguyễn Hưng - Đài TTTH Tiên Phước